เกี่ยวกับเรา

หลังจากอยู่ในวงการ “ด้านการสอน” มาหลายปี ก็พบว่า ยังมีอีกหลายสิ่งที่ไม่ได้ในชั่วโมงสอน
อาจเป็นเพราะด้วยเวลาจำกัด การไม่ได้ความร่วมมือในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
ทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างยังค้างคาอยู่ในใจมาหลายปีแล้วครับ ระยะหลังๆ ยิ่งพบว่าด้วยข้อจำกัด
ของระบบราชการหลายอย่างทำให้ตนเองหมดกำลังใจกับระบบ แต่ด้วยความเป็น “ครู” ที่ค่อยๆ ซึมลึก
เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตัวเองไม่อยากเป็นคนที่ “ไร้ประโยชน์” อันไหนที่พอจะทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ตนก็อยากทำ ประจวบเหมาะกับได้รู้จักกับพี่ๆน้องๆ ที่พอจะทำเวบเป็นอยู่บ้าง จึงชักชวนกันจัดทำเวบนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ
1. เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาในสไตล์ของตัวเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จด lecture
ไม่ทัน หรือจดทันแต่ไม่เข้าใจเอาไว้อ่านเสริม
2. เผยแพร่บทความเกี่ยวกับยาที่น่าสนใจ อันนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ศัพท์วิชาการไม่เยอะ
3. เผยแพร่บทความ (ในใจ) ของตนเองกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เมื่อพูดไปก็ไม่มีใครรับฟัง
ในอดีตเก็บมันไว้ในใจตลอดมา แต่มันคงถึงเวลาที่ต้อง “คิดดังดัง” แล้วล่ะครับ เผื่อใครจะได้ยิน แม้ “ไม่เก้ท”
แต่ขอแค่รับฟังมันบ้าง

ด้วยความหวังดีอยากเห็นสังคมและประเทศชาติพัฒนา

จาก…ทีมงานเวบ “คิดดังดัง”

ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้เนื้อหามีความเหมาะสมและถูกต้องได้ที่ prad2517@gmail.com