หาตามคำค้น: อาจารย์ในวิทยาลัย

คนดีๆ……ไม่มีที่อยู่

คนดีๆ……ไม่มีที่อยู่ บทความโดย…. นายหมอยา เรื่องเล่า….. ผมเขียนต้นฉบับชิ้นนี้เมื่อได้ฟังนิทานบอกเล่าจากพ่อสองเรื่อง เรื่องเล่าเรื่องแรก เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวั อ่านต่อ