หาตามคำค้น: เบาหวาน

ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ (ตอนที่ 1) : ภาคทบทวนความรู้

ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ (ตอนที่ 1) ภก.ประดิษฐ์   โคตรสังข์ ภาคทบทวนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนหัวข้อนี้ คำแนะนำในการเรียนเภสัชวิทยาหัวข้อนี้ให้ได้ดีนั้น ต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาของระบบต่อม อ่านต่อ